DỰ ÁN TÁI PHÁT TRIỂN STEINER (GIAI ĐOẠN III)

Dự án đã hết suất

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Dự án tái phát triển Steiner (giai đoạn 3) nằm trong Cảng Bãi Hải Quân Brooklyn (là dự án chính phủ Mỹ) nhằm tái phát triển khu vực phía tây nam của Cảng thành một trung tâm thương mại & công nghiệp mới bao gồm khu công nghiệp nhẹ, khu bán lẻ, khu siêu thị thực phẩm Wegmans và bãi đậu xe.

 • Tổng chi phí: $149 triệu, trong đó vốn EB5 là $50 triệu (chiếm 33%/tổng dự án)
 • Tổng số nhà đầu tư EB5: 100
 • Tổng số công việc được tạo ra: 1.314 (trong đó số công việc theo yêu cầu EB5 chỉ 1,000,  công việc dư thừa chiếm 31%)
 • Kinh phí đầu tư dự án:
  • Kinh phí đầu tư từ quỹ cam kết: $99.074.894 (~66%)
  • Kinh phí kêu gọi đầu tư EB5: $50.000.000 (~34%)

THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

NHỮNG LÝ DO CHÍNH ĐỂ CHỌN DỰ ÁN:

1. Cảng Bãi Hải Quân Brooklyn:

Cảng Brooklynlà khu công nghiệp  lớn nhất  thành phố New York (kế bên Manhattan) & thuộc sở hữu của chính quyền, rộng 37 hecta, gồm 40 tòa nhà, 3 bến tàu, 4 cầu  cảng nhộn nhịp; hiện nay khu vực này có hơn 330 công ty tuyển dụng & hơn 7,000 người trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, sản xuất và truyền thông.

Sự thành công của các nhà đầu tư EB5 trước đây qua dự án Cảng Bãi Hải Quân Brooklyn:
 • 904 thẻ xanh vĩnh viễn và 945 thẻ xanh có điều kiện đã được cấp
 • 503 đơn I526 & 313 đơn I829 được phê duyệt (tỉ lệ phê duyệt cho cả 2 đơn là 100%)
Sự Tăng trưởng tại Cảng Bãi Hải Quân Brooklyn:
 • Từ giữa 20012016:  doanh thu thực tăng hơn 1.000%
 • Từ giữa 20012016: số lượng việc làm tăng từ 3.000 đến hơn 7.500 công nhân
 • Tổng tài sản ròng tăng từ $163,78 triệu (2008) đến $343 triệu (2016)
2. New York Regional Center (NYCRC) đơn vị cung cấp dự án
 • Chuyên cung  cấp các dự án đầu tư bất động sản mang  tính an toàn ổn dịnh & tạo công việc làm (2 điều kiện quan trọng) giúp nhà đầu tư EB5 và gia đình được định cư tại Mỹ
 • 100 dự án được USCIS (Sở Nhập Tịch & Di Trú Mỹ) duyệt, & là trung tâm đàu  tiên tại New York được chứng nhận bởi USCIS vào 2008
 • Hiện đang có 20 dự án đã & đang kêu gọi nhà đầu tư EB5
 • Thành tựu của NYCRC:
  • Hơn 4,500 thẻ xanh vĩnh viễn đã được cấp
  • Hơn 5,300 thẻ xanh có điều kiện đã được cấp
  • Hơn 2,400 đơn I526 được duyệt
  • Hơn 1,500 đơn I829 được duyệt
  • Tháng 1, năm 2017, NYCRC đã hoàn trả đầy đủ khoản vay $60 triệu cho 120 nhà đầu tư EB5  (~$500,000/nhà đầu tư) của dự án bãi  cảng hải quân Brooklyn  (giai đoạn 1) là dự án đầu tiên của NYCRC.  Dự  án này đã giúp 359 nhà đầu tư EB5 và gia đình nhận thẻ xanh vĩnh viễn tại Mỹ
  • Tháng 7, năm 2017, NYCRC đã hoàn vốn $65 triệu cho tất cả 130 nhà đầu tư EB5 bởi Steiner.
  • Hơn 2,800 cá nhân đã đầu tư vào các dự án EB5 của NYCRC
  • Quỹ EB5 được giữ trong một tài khoản ký quỹ được bảo chứng cho đến khi có sự phê duyệt  của USCIS