Định cư Quebec

  • Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ hoặc học vấn
  • Chứng minh tài sản trên $2,000,000 CAD
  • Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm quản lí
  • Đầu tư $350,000 CAD cho tổ chức tài chính và $1,200,000 CAD mua trái phiếu chính phủ