Định cư Canada

Định cư Quebec
Định cư Quebec

Định cư Quebec Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ hoặc học vấn Chứng minh tài sản trên $2,000,000 CAD Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm quản ...

Định cư British Columbia
Định cư British Columbia

ài sản ròng tối thiểu là $300.000 CAD Tạo ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho công dân Canada Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh ...

Định cư New Brunswick
Định cư New Brunswick

Là chương trình định cư có thường trú nhân ngay lập tức đặc biệt dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao tại ...

Tìm hiểu về Canada
Tìm hiểu về Canada

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Canada.