Định cư British Columbia

  • Tài sản ròng tối thiểu là $300.000 CAD
  • Tạo ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho công dân Canada
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp hoặc 4 năm kinh nghiệm quản lí cấp cao
  • Tài sản ròng hợp pháp $600.000 CAD