USIS Group lọt Top 5 công ty tư vấn đầu tư định cư tốt nhất thế giới

Công ty tư vấn đầu tư US-USIS Group cùng bốn đơn vị của Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Ấn Độ và Trung Quốc được đề cử…

Tội nào bị trục xuất ra khỏi Mỹ?

Người chưa có quốc tịch Mỹ sẽ bị trục xuất không tha nếu phạm phải các tội mà LS Di trú Khanh Phạm trình bày…

Thẻ xanh Mỹ – Thẻ thường trú nhân Mỹ

Thẻ thường trú hay thẻ xanh (tiếng Anh: lawful permanent residents, legal permanent residents hay green card) là loại giấy tờ trao cho người nhập…

Đầu tư định cư Mỹ theo diện doanh nhân L-1

Visa L1 là loại Visa cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa cho trường hợp này là…

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Chương trình đầu tư định cư EB-5 visa là một thị thực Hoa Kỳ được tạo ra bởi Đạo Luật Di Trú năm 1990, cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ.