Chương trình đầu tư định cư Grenada

Vị trí địa lý Grenada nằm ở quần đảo Tiểu Antilles, Trung Mỹ; gồm đảo Grenada và một phần phía Nam quần đảo Grenadines. Grenada…