Chương trình đầu tư định cư Latvia Golden Visa

Vị trí địa lý Latvia nằm ở phía bắc châu Âu, giáp biển Baltic về phía tây, có vĩ tuyến từ 55° đến 58° B,…

Chương trình Golden Visa Tây Ban Nha

Các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài giờ đây có thể tận dụng luật được chính phủ Tây Ban Nha phê duyệt thường…

Chương trình đầu tư định cư St. Kitts & Nevis

St. Kitts & Nevis là một thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh với Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu của nhà…