Đầu tư định cư Bồ Đào Nha – Chương trình Golden Visa

Chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha Golden Visa là chương trình được Chính Phủ ban hành và có hiệu lực ngày 8/10/2012,…