Đầu tư định cư Bồ Đào Nha – Chương trình Golden Visa

Chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha Golden Visa là chương trình được Chính Phủ ban hành và có hiệu lực ngày 8/10/2012, cho phép nhà đầu tư nước ngoài và các thành viên gia đình có thẻ cư trú Bồ Đào Nha/Châu Âu nhanh chóng và đơn giản với mức chi phí thấp nhất hiện nay, chỉ 350.000EUR.

Chương trình Golden Visa Bồ Đào Nha là cửa ngõ nhanh chóng, đơn giản để trở thành công dân của cộng đồng chung EU. Với quốc tịch Bồ Đào Nha, nhà đầu tư và gia đình không những được hưởng quyền lợi về y tế giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ công dân từ riêng Cộng hòa Dân chủ Bồ Đào Nha mà còn trở thành Công dân EU và hưởng những quyền lợi chung của khối liên minh Châu Âu.

Điều kiện tham gia

  • Nhà đầu tư trên 18 tuổi với lý lịch tư pháp tốt.
  • Giữ khoản tiền đầu tư trong dự án ít nhất 5 năm cho tới khi nhận Thẻ thường trú nhân.
  • Thời gian cư trú bắt buộc: 7 ngày / năm
    • Sau năm thứ 5: nộp đơn nhập tịch Bồ Đào Nha, trở thành công dân EU.
    • Đăng ký bảo hiểm y tế trong thời gian cư trú tại Bồ Đào Nha.
(Visited 2 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *